Què anem a fer?

Principis d'actuació

Encara que ja hem començat a treballar de forma òptima, aconseguint objectius molt lloables, continuem treballant per a cobrir tots els aspectes essencials que conformen l’Estat de Benestar.

Objectius

  • Educació.
  • Sanitat.
  • Serveis socials.
  • Tercera edat.
  • Medi ambient.

S’exigirà el compliment de:

  • Les Lleis i Ordenances contra la contaminació acústica.
  • Llei Drogodependència.
  • Ordenança Convivència Ciutadana.
  • La neteja de carrers.
  • Puresa de l’aire.

Actuació

Demanarem que aquesta nova Federació tinga un representant en totes les entitats i fòrums en els quals tinga dret a pertànyer per a poder tindre l’oportunitat de plantejar les propostes pertinents a fi d’afermar i preservar l’Estat de Benestar veïnal, tan amenaçat en els temps actuals.

Lluitarem perquè s’advertisca a través d’un canvi fonamental: la federació tindrà un marcat caràcter reivindicatiu en defensa de l’Estat de Benestar, fent costat als veïns més vulnerables.