Enquesta de Satisfació

A FEDASICA ens preocupem per les necessitats dels nostres socis, per tant, hem decidit realitzar una enquesta de satisfacció amb l’objectiu de conèixer si les accions que estem duent a terme són les correctes, a més de, l’oportunitat de proposar noves mesures perquè les necessitats de la federació quedin cobertes en el major grau possible. A més, amb aquesta enquesta, també ha de servir la federació a assentar unes bases perquè la presa de decisions, tant a llarg, mitjà, com a curt termini siguen les adequades.

Per tant, agrairem, la vostra col·laboració perquè al costat, pugueu continuar creixent.

Per accedir a l’enquesta, faci click en el següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1eXBl9SNBqcit5paN3e_uHb_n8JWW_opVn-_phtmLuvg/edit